Gessayova Skolka LachovaTento web používa súbory cookie na poskytovanie služieb, prispôsobenie reklám a analýzu prenosov.
Informácie o tom, ako používate tento web, sa zdieľajú s Googlom. Používaním tohto webu vyjadrujete svoj súhlas s používaním súborov cookie.

Viac informácií    |    Dobre


Materská škola, Gessayova 31

0 z 5

  0 ľudí hodnotilo túto škôlku

Chcem hodnotiť

Materská škola, Haanova 9

0 hodnotení


Materská škola je štvortriedna a nachádza sa v Bratislave, mestskej časti Petržalka. Zabezpečuje celodenné predprimárne..

Haanova 9, Bratislava - Petržalka

Materská škola, Iľjušinova 1

0 hodnotení


Materská škola sa dlhodobo profiluje na realizáciu integrovanej predprimárnej výchovy a vzdelávania pre deti s autizmom...

Iľjušinova 1, Bratislava - Petržalka

Materská škola, Lietavská 1

0 hodnotení


Materskú školu navštevuje cca 160 detí. MŠ Lietavská 1 bola otvorená v r.1982 a nachádza sa v MČ Bratislava –..

Lietavská 1, Bratislava - PetržalkaMaterské školy

Nájdite pre vaše dieťa aj vy škôlku, kde bude šťastné! 

Páči sa ti škôlka? Povedz o škôlke svojím priateľom.

Zdieľať na facebooku

 


Podeľ sa so svojími skúsenosťami aj s ostatnými a ohodnoť túto škôlku.

Aj na tvojom názore záleží!


Chcem hodnotiť

Základná škola, Dudova 2, Bratislava, je plne organizovaná škola, ktorá začala písať svoju históriu v školskom roku 1977 ako prvá sídlisková škola v Petržalke. Právnu subjektivitu sme získali už v roku 1997.


Naša škola stojí vo veľmi peknej časti Petržalky.  Škola je, skrátka, obklopená zeleňou. Neustále sa snažíme nielen priestor školy, ale aj jej okolie zlepšovať a upravovať tak, aby sa u nás každý cítil príjemne.


Našu školu navštevujú deti najmä  z ulíc: Romanova, Ambroseho, Rovniankova, Starohájska, Bradáčová, Námestie hraničiarov, Hrobákova, Furdekova, Kutlíkova, Osuského, Gessayova, Lachova, ale aj z iných častí Bratislavy, lebo naša škola má v Bratislave dobré meno.


Dôležitou súčasťou školy je školská jedáleň, ktorá sa významnou mierou nielen podieľa na zdravom vývoji našich detí, ale zároveň  pomáha zamestnaným rodičom. Deti navštevujú školskú jedáleň počas veľkej prestávky, kedy si pochutnajú na zdravej desiatej, a počas obeda ich čaká chutný a výživný obed. Školská jedáleň zabezpečuje deťom kvalitnú a zdravú stravu, vedie žiakov k správnym stravovacím návykom a prispieva k zdravému životnému štýlu žiakov. Školská jedáleň vychováva i svojím príjemným, temer domácim prostredím a spolu s pedagógmi vedie žiakov i ku správnemu spoločenskému správaniu sa. Naša ŠJ sa zapojila do ovocného aj do mliečneho programu pre zlepšenie vplyvu na zdravý vývoj detí a v šk. roku 2010/2011 získala aj Certifikát od firmy Danone – Zdravá mliečna škola.

Kvalifikovaný výchovný poradca radí žiakom v profesijnej orientácii a pomáha riešiť výchovné problémy.
Na našej škole pracuje –  a nielen s integrovanými žiakmi -  školský psychológ  a školský špeciálny pedagóg.Oblasti, v ktorých škola dosiahla dobré výsledky:
a) vyučovacie výsledky (najmä na 1. stupni),
b) záujmová činnosť a mimoškolské aktivity,
c) úspechy v olympiádach a súťažiach,
d) úspechy v športových súťažiach,
e) úspešnosť v zapojení do projektov,
f) formovanie zdravého životného štýlu,
g) získanie sponzorských darov,
h) prenájmy nebytových priestorov a telocvične,
j) úprava priestorov školy, svojpomocná rekonštrukcia, skrášľovanie prostredia.

V školskom roku 2013/2014 sa naša škola zapojila do viacerých projektov, (Olompiáda, Projekt Naše mesto, …) aj vďaka ktorým sme získali mimorozpočtové fin. prostriedky. Všetky finančné prostriedky sme následne využili na zveladenie interiéru a exteriéru školy.

Úzko spolupracujeme so Spolkom priateľov školy pri ZŠ Dudova. Z vyzbieraných príspevkov od rodičov a 2 % dane, sme aj vďaka spolupráci s rodičmi  zabezpečili kúpu nových lavíc  a stoličiek  a tak máme už v každej triede nové lavice a stoličky pre žiakov i pracovné stoly so stoličkami pre učiteľov. Ďalšie investície budú smerovať k obnove PC učební novou pc technikou, nakoľko sa už od roku 2002 u nás  realizuje celonárodný projekt Infovek - počítačová gramotnosť, práca s počítačom.


Darom sme tiež získali  počítače, notebooky, nábytok do kabinetov a tried, knihy do našej školskej knižnice, športové potreby do kabinetu TV, kancelárske potreby i niektoré ceny na odmeny pre žiakov v školských súťažiach.


Žiaci boli, a aj v ďalšom školskom roku budú, súčasťou mnohých projektov a rozličných spoločenských, kultúrnych a športových aktivít, ktoré im obohacujú výchovno-vzdelávací proces a pomáhajú im formovať profil súčasného žiaka ZŠ. Poriadame každoročné plavecké a lyžiarske kurzy. V rámci svojich možností zabezpečujeme aj školy v prírode.

Vyučovanie sa  vždy realizuje v súlade so Školským vzdelávacím  programom v 1. - 4. a v 5. - 9. ročníku. Školský vzdelávací program plníme aj vďaka úsiliu a tvorivosti všetkých našich pedagógov. Na našej škole sa vyučuje anglický jazyk od 1. ročníka a nemecký a francúzsky jazyk od 5. ročníka.


Škola získala v roku 2003 certifikát MŠVVaŠ Škola podporujúca zdravie a z UNICEF-u certifikát Škola priateľská k deťom.


Žiaci môžu navštevovať ŠKD, kde sa venujú rôznym aktivitám. V ŠKD sa pripravujú na vyučovanie, ale najmä sa venujú aktívnemu oddychu, navštevujú krúžky organizované  školou i externými partnermi. Ponuka krúžkov je veľmi bohatá, deti si môžu vybrať napríklad z krúžkov: športový, loptové hry, futbalový, čitateľský, hudobno-dramatický, výtvarný, keramický, lukostrelecký, basketbalový, krúžok taekwonda, počítačový, technický, tanečný... Svoje vedomosti si môžu žiaci obohatiť aj v našej žiackej knižnici.


Výsledky svojej činnosti deti rady prezentujú v škole, pred rodičmi, v materských školách, domovoch dôchodcov,... Na činnosť krúžkov využívame vzdelávacie poukazy žiakov.


Pravidelne zviditeľňujeme nielen úspechy, ale i bežnú činnosť našej školy v Petržalských novinách. Rodičia i verejnosť sa môže informovať o živote a aktivitách našej školy na našej webovej stránke. Aktívne sme spolupracovali s rôznymi organizáciami v oblasti športu i kultúry, čím sme nielen pripravovali zaujímavý program pre našich žiakov, ale sme  tým aj zviditeľňovali našu školu, najmä, keď sme dosiahli úspech v súťažiach.


Aj vďaka aktívnemu zviditeľňovaniu školy a neustálej snahe o  budovanie jej dobrého mena,  máme v  školskom roku 2014/15 vyšší počet žiakov ako v minulých rokoch.


Na našej škole je tiež zriadená zo zákona Rada školy Dudova 2, ktorá pracuje   v  nasledujúcom zložení:

  Mgr. Ľuboš PallerPredseda, pedagogický zamestnanec
  Mgr. Jana AghováPedagogický zamestnanec
  p. Andrea GandžalováZamestnanec
  p. Katarína  Morvayová
  Rodič
  p. Dana TrefilováRodič
  p. Nora JánošováRodič
  p. Ľudmila BudováRodič
  Ing. Michal RadosaZriaďovateľ
  Mgr. Ľuboš KačírekZriaďovateľ
  PaedDr. Robert SchnürmacherZriaďovateľ
  Mgr. Juraj Kríž
  Zriaďovateľ

0 thoughts on “Gessayova Skolka Lachova

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *